Arvo Pärt

rozepsáno | † 05. 03. 2013 | kód autora: 2hU

narozen11. září1935 v Paide, Estonsko. Je estonský hudební skladatel.

Arvo Pärt je vynikající hudebník, je jedním z určujících soundworlds za posledních 30 let. Prostřednictvím koncertů médií a nahrávek, jeho práce překročila hranice náboženství, rasy a kultury a etabloval se jako jeden z nejpopulárnějších a rozeznatelné rysy současného hudebního světa.
 

V období 1958-1967 byl zaměstnán jako hudební režisér u nahrávací společnosti a skládal hudbu pro film a estonskou televizi. V průběhu těchto let studoval skladbu u Heina Ellera na Tallinnské konzervatoři, kde absolvoval v roce 1963. Jeho rané práce pocházející již ze studenstkých dob (smyčcový kvartety a neoklasické skladby pro klavír — 2 sonatiny a Partita) ukazují vliv ruských neoklasicistů (vycházejících z romantismu), především Šostakoviče a Prokofjeva. Jeho pozdější skladby jsou silně ovlivněny jeho vírou. Spolu s Henrykem Góreckim bývá řazen ke "spirituálnímu minimalismu"*.

Ve skladbách z prvního období používal dodekafonii, serialismus, aleatoriku, sonorismus, algoritmickou kompozici a podobné kompoziční postupy. Jeho první orchestrální skladba Necrolog z roku 1960 je pokládána za první estonskou dodekafonickou skladbu.

Po krátkém období v němž používal techniku koláže (Collage sür BACH) se na počátku 70. let věnoval studiu středověké hudby, chorálu a rané polyfonie. Tyto inspirace použil ve své 3. symfonii a poté se na nějaký čas odmlčel.

Od roku 1976 používá nově vytvořenou vlastní minimalistickou techniku, nazvanou tintinnabuli(z latiny — zvonky). On sám jí popisuje takto: "Zjistil jsem že stačí, když hezky zazní jediná nota. Tato nota, tichý zvuk nebo okamžik ticha je mi příjemný. Pracuji s několika málo elementy — jedním, dvěma hlasy. Stavím z jednoduchých materiálů — trojzvuků v jedné tónině. Tři tóny souzvuku jsou jako zvonky, proto používám název tintinnabuli." První veřejně uvedenou skladbou v novém stylu byla Für Alina z roku 1976.

http://www.youtube.com/watch?v=Safk6SdY0T8&feature=related

*Minimalismus

Označuje hudbu vyznačující se nápadným opakováním jednoduchých základních motivů.

Ačkoliv byla minimalistická hudba původně jednou z nejtvrdších odnoží avantgardy a tudíž také zasvěcena jen nejzatvrzelejším fanouškům moderních stylů klasické hudby, postupně se dostala do popředí zájmu širší veřejnosti. Minimalistické kompozice jsou dnes otevřeně citovány a užívány v populárním umění (např. film).


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.